We provide innovative and comprehensive solutions for e-commerce, logistics and production

We use the latest and proven technological solutions that guarantee the efficiency, security and stability of our systems. We are constantly expanding our knowledge and looking for more modern technologies in order to provide our clients with the highest quality solutions.

Send your inquiry

Are you ready for new solutions? Send your inquiries, we will get back to you within 24 hours.

  Aktualności

  The top award at the Logistics Gala

  The most important awards in Polish logistics have been awarded! DCLOG together with ID Logistics are the winners of the Most Innovative Product for Contract Logistics award.
  Read More

  Gold Medal at the Poznan International Fair TAROPAK 2018

  The dcWrapper system with its Discovery wrapper won the Gold Medal at the 2018 TAROPAK International Fair in the category Packaging and Labeling
  Read More

  DCLOG and ID Logistics at Carrefour Poland!

  Another success! We have fully implemented dcDMS at Carrefour Poland, and we are very proud of it. We have produced a dedicated video material that presents and explains the whole automation of logistic processes. The video is here: https://www.linkedin.com/posts/id-logistics-polska_id-logistics-wspar%C5%82a-wdro%C5%BCenie-dcdms-w-centrach-activity-6765582844782804992-VbiL Below is the original post from ID Logistics on LinkedIn: We are proud that our company...
  Read More

  India in five days? Yes!

  When others throw their hands, we accept the challenge. There are no standard solutions, because problems are also rarely standard. Sprint is our implementation model. Our record is 5 days – this was how long it took to implement dcDMS in India.

  Since first day

  Our systems work right away, from day one. We monitor them remotely to ensure safety and stability.

  Challenges? Yes!

  When others throw their hands, we accept the challenge. We verify the adopted schemes. We do not accept standard solutions, because problems are also rarely standard.

  Diagnosis

  Fixing the problem is not enough for us. That is why a precise diagnosis is so important to us.

  Tailored to your needs

  We adapt our systems to the customer, not the other way around. And we do it quickly – sprint is our implementation model.

  But when it comes to customer relations – we definitely focus on a marathon. We use the latest and proven technological solutions and constantly monitor them to ensure our clients safety and stability.

  CHALLENGING LOGISTICS

  Kiedy inni rozkładają ręce, my podejmujemy wyzwanie

  • Poszukujemy inspiracji
  • Zaufani partnerzy
  • Łączymy technologie
  • Pracujemy dla liderów
  Dlaczego jesteśmy kreatywni

  Pracujemy jak firma R&D

  Jesteśmy otwarci na nowe pomysły, idee. Tworzymy nowe rzeczy z pasją i zaangażowaniem. To nasi klienci inspirują nas do nowych systemów, bez nich nie powstałyby nasze rozwiązania. Tak naprawdę to tylko przekładamy pomysły klientów na narzędzia informatyczne.

  Dlaczego warto z nami współpracować

  Rozwiązania światowej klasy

  Zebra Technologies – jesteśmy autoryzowanym Partnerem Premium w zakresie całej oferty w tym terminali mobilnych, drukarek etykiet innych technologii. Posiadamy bardzo duże doświadczenie w zakresie urządzeń i technologii do automatycznej identyfikacji. Dodatkowo posiadamy status ISV (Indenpendent Software Vendor) jako niezależny producent oprogramowania na platformie sprzętowej Zebra Technologies. Nasz zespół techniczny wspiera u klientów eksploatację tych systemów.

  Dlaczego szukamy nowych technologii

  Najnowsze technologie w systemach

  Poszukujemy stale nowych technologii, myślimy też o zastosowaniu obecnych pod kątem nowych systemów. Staramy się poznać rozwiązania, które mogą być przydatne w systemach które oferujemy naszym klientom. Łączenie różnych technologii daje niesamowite efekty, jak to widać na przykładzie naszego systemu dcStreamMobile wspierającego multikompletację głosową na wózkach widłowych. Wykorzystaliśmy tam m.in. technologię mobilną, sterowanie automatyką, rejestrację wideo, transmisję radiową i jeszcze parę innych.

  Dlaczego warto z nami współpracować

  Budujemy zaufanie największych operatorów na rynku

  Pracujemy dla wyjątkowych klientów, między innymi:

  3LP, ALIPLAST, DSV, FIEGE, FLEXTRONICS, GRUPA INCO, ID LOGISTICS, INTER-TEAM, KUEHNE+NAGEL, PROCAN, RABEN GROUP, ROHLIG SUUS LOGISTICS, SPEDIMEX, STS CDS, VOLKSWAGEN GROUP POLSKA

  Najnowszy system - dcStreamMobile

  Obejrzyj, jak nasze wdrożenie z partnerem logistycznym przełożyło się na wspólny sukces!

  dcStreamMobile to połączenie na wózku widłowym dcStream (rejestracja wideo) i PTL (sterowanie światłem). Współpracuje z systemami Voice. Dodatkowo rejestracja wideo całego procesu.

  70% decrease in the number of complaints

  o tyle spadła liczba reklamacji po wdrożeniu dcStreamMobile

  10% increase in multipicking efficiency

  o tyle wzrosła efektywność multipickingu na wózkach widłowych

  50% reduction in preparation errors

  o tyle spadła liczba błędów na preparacji

  CHALLENGING LOGISTICS

  Get to know us

  Our systems are used and prove themselves in logistics and production companies.

  We have the knowledge, experience and appropriate tools to meet the challenges and find a solution to each problem. We approach each client individually, we do not stick to strictly defined patterns or paths.

  At DCLOG, we believe that success is a component of many factors

  Know how to keep you ahead

  • Zebra PartnerSprzęt Zebra Technologies - terminale, skanery, drukarki
  • Proprietary solutionAplikacje WEB, Chmura DCLOG, dcWrapper, dcStream, dcStreamMobile, dcPoD, dcStreamList, dcDMS …
  • Research and developmentNajnowsze technologie, Know How, Systemy bazodanowe, Systemy eksperckie, Interfejsy, Analiza obrazów

  Skracamy czasy wdrożeń

  Dla wielkich korporacji „szybko” oznacza 6 miesięcy. DCLOG po miesiącu przedstawiło prototypowe rozwiązanie.

  Sebastian Biskupski, Warehouse & Logistics Manager

  Global Operations Flextronics

   

  Get a quote for the implementation

  We work from Monday to Friday from 8:00 to 18:00

  or call us +48 664 174 134

   Pracujemy dla liderów branży

   Co mówią klienci

   Opinie z wdrożeń

   Zadowolenie naszych klientów jest dla nas wartością bezcenną. Pozwala umocnić relacje oraz zdobywać poprzez polecenia nowe firmy.

   • System został wykonany w bardzo szybkim czasie. Nasze uwagi były na bieżąco uwzględniane podczas wdrożenia oraz eksplotacji. Jesteśmy zadowoleni z całego zakresu współpracy z DCLOG …

    Leszek Elert
    IT Manager, Aliplast
   • Firma DCLOG jest bardzo zaangażowana w realizacje naszych potrzeb. Nowe projekty i modyfikacje wspomagają optymalizację kosztów procesów e-commerce i podnoszą jakość pracy całego centrum logistycznego …

    Damian Krzympiec
    Dyrektor ds. Logistyki, Członek Zarządu 3LP SA
   • System dcDMS przyniósł naszej firmie oraz naszym kontrahentom wymierne korzyści ekonomiczne i organizacyjne w postaci znaczącej redukcji czasu poświęconego na koordynację logistyki …

    Patryk Bucholc
    Koordynator Wsparcia Logistyki, VW Group Polska
   • Dzięki wdrożeniu systemu dcWrapper odnieśliśmy wymierne korzyści w postaci stworzenia realnego monitoringu owijarek i palet, redukcji reklamacji skompletowanych palet i kompletności wysyłek, skrócenia czasu wyszukiwania palet …

    Jacek Polechoński
    IT Manager, Raben Group Polska
   We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
   AcceptPrivacy Settings

   GDPR

   • GPDR

   GPDR

   Polityka prywatności strony internetowej

   dclog.pl

   1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

    1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej dclog.pl jest DCLOG Sp. z o.o., adres siedziby: Wąchocka 1M, 03-934, Warszawa, adres do doręczeń: , wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000401936, NIP: 1132851126, REGON: 145879741, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie: 50 000, adres poczty elektronicznej: kontakt@dclog.pl dalej „Administrator”, będąca jednocześnie Usługodawcą. , miejsce wykonywania działalności: Wąchocka 1M, 03-934, Warszawa, adres do doręczeń: Wąchocka 1M, 03-934, Warszawa, NIP: 1132851126, REGON: 145879741, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@dclog.pl, zwany/a dalej “Administratorem”.
    2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
   2. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

    1. CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA. Administrator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem strony dclog.pl w przypadku:
     1. skorzystania przez użytkownika z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako prawnie usprawiedliwiony interes Administratora.
    2. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych użytkownika:
     1. Imię i nazwisko,
     2. Adres e-mail,
    3. OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH. Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez Administratora:
     1. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
     2. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
    4. Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
    5. Od użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
    6. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.
    7. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.
    8. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
     1. przetwarzane zgodnie z prawem,
     2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
     3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
   3. UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

    1. Dane osobowe użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
    2. Dane osobowe użytkowników są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
   4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

    1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
    2. Podstawy prawne żądania użytkownika:
     1. Dostęp do danych – art. 15 RODO
     2. Sprostowanie danych – art. 16 RODO.
     3. Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.
     4. Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.
     5. Przeniesienie danych – art. 20 RODO.
     6. Sprzeciw – art. 21 RODO
     7. Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.
    3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: kontakt@dclog.pl.
    4. W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
    5. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   5. PLIKI “COOKIES”

    1. Strona Administratora używa plików „cookies”.
    2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.
    3. W ramach strony stosowane są rodzaje plików “cookies”: sesyjne i stałe
     1. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony).
     2. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
    4. Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
    5. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
   6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

    1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
    2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
    3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.