Poznaj DCLOG

Poznaj historię rozwoju naszej firmy

Jesteśmy liderem na rynku innowacyjnych rozwiązań IT dla firm e-commerce, logistycznych i produkcyjnych. Łączymy kompetencje z zakresu programowania, sprzętu, komunikacji i automatyki przemysłowej.

Projektujemy autorskie systemy automatycznej identyfikacji, kontroli i planowania procesów logistycznych i inne rozwiązania, które pozwalają naszym klientom zyskiwać czas i pieniądze.

Naszą misją jest bycie liderem na rynku innowacyjnych rozwiązań, chcemy stale podążać za światowymi osiągnięciami w tej dziedzinie oraz oferować je naszym klientom.

Dopasowane rozwiązania

 • JakośćNajważniejszym priorytetem jest dla nas jakość.
 • StabilnośćNasze rozwiązania są zbudowane w oparciu o najnowsze technologie IT, automatycznej identyfikacji i automatyki.
 • Pewność w czasieDzięki naszej strategii realizujemy wieloletnią współpracę z naszymi klientami.
 • Zdalny monitoringSystemy nasze są zdalnie monitorowane przez dział techniczny, co daje gwarancję niezawodności oraz pewności działania.

Dlaczego nas cenią!

Kiedy inni rozkładają ręce, my podejmujemy wyzwanie. Nie ma standardowych rozwiązań, bo problemy też rzadko bywają standardowe.

Sprint to nasz model wdrożenia. Nasz rekord to 5 dni – wdrożenie dcDMS w Indiach.

Nasze systemy działają od razu, od pierwszego dnia. Monitorujemy je zdalnie, żeby zapewnić bezpieczeństwo i stabilność. Budujemy i pielęgnujemy trwałe relacje z klientami. Z wieloma współpracujemy już od wielu lat.

Nowoczesność
Zespół
Partnerzy

Specjalizujemy się w dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań dla firm logistycznych i produkcyjnych. Naszą misją jest bycie liderem na rynku innowacyjnych rozwiązań IT i automatycznej identyfikacji. Naszą nadrzędną zaletą jest rozumienie procesów operacyjnych w kontekście całości biznesu oraz odpowiednia wiedza techniczna.

Nasz zespół składa sie z wysokiej klasy specjalistów z dziedziny systemów automatycznej identyfikacji, oprogramowania, baz danych, interfejsów, infrastruktury komunikacyjnej, systemów logistycznych i systemów magazynowych.
Potrafimy połączyć kompetencje z zakresu oprogramowania, sprzętu, komunikacji i automatyki przemysłowej.

Zebra Technologies – jesteśmy autoryzowanym Premier Partnerem w zakresie skanerów, terminali mobilnych, drukarek etykiet, technologii DPM, technologii RFiD, etc. 

Zebra Technologies – jesteśmy również autoryzowanym partnerem ISV (independent software vendor) jako producent oprogramowania na urządzenia mobilne

Inotec (inotec Barcode Security GmbH) – jesteśmy partnerem na terenie Polski. Współpracujemy w projektach związanych z oznakowaniem magazynów specjalnymi etykietami lokalizacyjnymi

Nasza historia

2011

założenie firmy DCLOG

2012

uruchomienie u jednego z największych producentów Automotive, na obszarze 8ha, sieci radiowej WiFi jako usługi 

2013

pierwsze wdrożenie systemu rejestracji zdjęć palet – dcWrapper, w firmie Raben

2015

pierwsze duże wdrożenie systemu rejestracji wideo procesu kompletacji e-commerce – dcStream, w firmie 3LP (50 stanowisk)

2016

pierwsze wdrożenie chmurowe nowego systemu YMS – dcDMS w Polsce, w następnych latach wdrożenia w Indiach, Rumunii i Izraelu

 

2017

pierwsze duże wdrożenie systemu dla ponad 400 kurierów – dcPoD

2018

pierwsze wdrożenie w chmurze systemu do obsługi reklamacji logistycznych – dcClaim

2019

pierwsze wdrożenie systemu Put to Light i rejestracji wideo na wózkach widłowych – dcStreamMobile i uruchomienie w ciągu pół roku ponad 70 stanowisk. Otrzymanie głównej nagrody na Gali Logistyki za najbardziej innowacyjne rozwiązanie dla logistyki, magazynowania i transportu za system dcStreamMobile

2020

pierwsze wdrożenie kompletnych stanowisk do obsługi kompletacji i rejestracji wideo e-commerce w firmie ID Logistics (10 stanowisk). Otrzymanie głównej nagrody w światowym konkursie organizowanym przez firmę ID Logistics na najbardziej innowacyjne rozwiązanie za system dcStreamMobile

Ponad

0
Wdrożeń u klientów

Ponad

44
Nagrań on-line skompletowanych paczek

Ponad

%
Spadek reklamacji

Ponad

Awizacji miesięcznie

Rzucamy wyzwanie logistyce ale nie klientom, którym oferujemy całościowe wsparcie.

Pracujemy z liderami kategorii

Nasi klienci

Zobacz, co mówią o nas klienci

REFERENCJE

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

 • GPDR

GPDR

Polityka prywatności strony internetowej

dclog.pl

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej dclog.pl jest DCLOG Sp. z o.o., adres siedziby: Wąchocka 1M, 03-934, Warszawa, adres do doręczeń: , wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000401936, NIP: 1132851126, REGON: 145879741, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie: 50 000, adres poczty elektronicznej: kontakt@dclog.pl dalej „Administrator”, będąca jednocześnie Usługodawcą. , miejsce wykonywania działalności: Wąchocka 1M, 03-934, Warszawa, adres do doręczeń: Wąchocka 1M, 03-934, Warszawa, NIP: 1132851126, REGON: 145879741, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@dclog.pl, zwany/a dalej “Administratorem”.
  2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
 2. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

  1. CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA. Administrator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem strony dclog.pl w przypadku:
   1. skorzystania przez użytkownika z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako prawnie usprawiedliwiony interes Administratora.
  2. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych użytkownika:
   1. Imię i nazwisko,
   2. Adres e-mail,
  3. OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH. Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez Administratora:
   1. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
   2. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
  4. Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
  5. Od użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
  6. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.
  7. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.
  8. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
   1. przetwarzane zgodnie z prawem,
   2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
   3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 3. UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

  1. Dane osobowe użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
  2. Dane osobowe użytkowników są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

  1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  2. Podstawy prawne żądania użytkownika:
   1. Dostęp do danych – art. 15 RODO
   2. Sprostowanie danych – art. 16 RODO.
   3. Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.
   4. Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.
   5. Przeniesienie danych – art. 20 RODO.
   6. Sprzeciw – art. 21 RODO
   7. Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.
  3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: kontakt@dclog.pl.
  4. W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
  5. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. PLIKI “COOKIES”

  1. Strona Administratora używa plików „cookies”.
  2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.
  3. W ramach strony stosowane są rodzaje plików “cookies”: sesyjne i stałe
   1. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony).
   2. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
  4. Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
  5. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.