ISO 27001 w DCLOG

Bezpieczeństwo informacji w dzisiejszych czasach jest jednym z kluczowych elementów każdej organizacji. Wprowadziliśmy ISO/IEC 27001, aby wzmocnić swoje procedury i praktyki związane z bezpieczeństwem danych.

ISO/IEC 27001 to międzynarodowy standard, który określa wymagania dotyczące zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji. Certyfikat ten jest uznawany na całym świecie i potwierdza, że firma stosuje odpowiednie środki i mechanizmy ochrony, aby chronić poufność, integralność i dostępność swoich danych.

Wprowadzenie certyfikatu ISO/IEC 27001 jest wynikiem długotrwałego zaangażowania DCLOG w ochronę danych klientów oraz ciągłego doskonalenia naszych systemów informatycznych. Uzyskanie tego certyfikatu świadczy o zgodności z najwyższymi standardami bezpieczeństwa.

Related Posts